Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Centrum Szkoleniowego WIEDZA
62-510 KONIN ul .Chopina 21 h
tel. 0-63 2437705

Dyrekcja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowego WIEDZA
w Koninie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2009r. o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne połączone z zajęciami kursów kwalifikacyjnych:

 
  • z zakresu oligofrenopedagogiki
  • z zakresu surdopedagogiki
  • z zakresu pedagogiki leczniczej

Liczba miejsc
ograniczona

     

Spotkanie odbędzie się w siedzibie ODN ( budynek PASAŻ FRYDERYK – pierwsze wejście od marketu Netto na II piętrze sala 48 ) Informujemy także, że 27.04.2009 r. o godzinie 16.00 rozpoczynamy zajęcia na kursie doskonalącym
„ Twórczy nauczyciel – twórcze dziecko”ZAPISY PRZYJMUJEMY POD NUMEREM TELEFONU
(063) 243-77-05

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNO – TECHNICZNA
W KONINIE

STUDIA PODYPLOMOWE

  •  z informatyki i technologii informacyjnej
  • z techniki
  • z przygotowania pedagogicznego

studia 3 semestralne

                                                                         KONTAKT

ODN CS Wiedza – telefon    0-63  243 77 05   www.odn.com.pl      e-mail: wiedza@odn.com.pl

WSPT - telefon (0 63) 245 70 08    (0 63) 243 77 05    www.wspt.pl     e-mail:  dziekanat@wspt.pl

 

Szczegółowych informacji o organizowanych formach szkoleń udziela sekretariat ODN CS WIEDZA ul. Chopina 21 h pokój 41, a także przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu 0 63 243 77 05 oraz listownie na podany wyżej adres i pocztą elektroniczną na adres wiedza@odn.com.pl.

Zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych naszymi formami szkoleń informujemy, że szczegółowe informacje o wszystkich organizowanych przez nasz Ośrodek szkoleniach znajdują się także na stronie internetowej www. odn.com.pl


ZAPRASZAMY NA KURSY KWALIFIKACYJNE


Lp.

Nazwa kursu

Uzyskane uprawnienia

1

Z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

2

Z zakresu oligofrenopedagogiki

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.

3

Dla oświatowej kadry kierowniczej

Uczestnik uzyskuje kwalifikacje do kierowania szkołą lub placówką oświatową.

4

Z zakresu bibliotekoznawstwa

Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje bibliotekarskie.

5

Pedagogiczny dla nauczycieli

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

6

Z surdopedagogiki

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki.

7

Z pedagogiki leczniczej

Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje specjalistyczne do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządu ruchu.

8

Dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „ Przyroda”

9

Z zakresu zajęć „ Wychowanie do życia w rodzinie”

Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych „ Wychowanie do życia w rodzinie”

Serdecznie   Zapraszamy